top of page

Przykładowy program szkolenia kandydata w wyborach samorządowych: 

 
      Praca przed kamerą.

 

 • Podstawowe pojęcia: sekwencja ujęć (reguła trzech ujęć), kontrplany, przebitki, ciągłość akcji, setka.

 • Rejestracja wypowiedzi: ustawienie, tło, kontekst, kierunek patrzenia.

 • Na co zwrócić uwagę, zanim operator włączy kamerę.

 • Efekty dźwiękowe: typy mikrofonów, reguły mówienia, zasady poprawnej emisji głosu.

 • Montaż nagranego materiału: długość i dynamika ujęć, chronologia, reguła osi.

 • Psychologia tremy: czym jest i dlaczego atakuje nas przy włączonej kamerze.

 • Pierwsze wrażenie, czyli jak dobrze rozpocząć wystąpienie.

 • Znaczenie scenariusza. Techniki budowania wrażenia pewności siebie w studio i przed kamerą.

 • Dykcja, artykulacja i spójność wypowiedzi – metody kontroli nad przerywnikami typu „yyyyy”.

 • Dobór słów i rejestru wypowiedzi. Sztuka krótkiego i formalnego przekazu.

 • Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna wypowiadanego tekstu.

 • Wata słowna i wodolejstwo – dlaczego nie są wskazane w wystąpieniu.

 • Jak pozbyć się nawyku mówienia o niczym?

 • Ogólne zasady rządzące wystąpieniami w mediach. Jak mówić prosto i atrakcyjnie?


      Podstawy prawne.

 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem kontroli nad nagranym materiałem.

 • Podstawy prawa prasowego i kodeksu cywilnego w zakresie kontroli nad własnym wizerunkiem.


      Prezentacja, przemówienie publiczne.

 

 • Mówienie “z głowy” czy w oparciu o konspekt? Co i kiedy wybrać?

 • Typy mówcy. Dlaczego nie należy czytać tekstu z kartki i warto mieć przed sobą plan. 

 • Jak skutecznie przykuć uwagę odbiorcy. Emocje eventu.

 • Zarządzanie czasem w trakcie wystąpienia. Jak nie zmęczyć widzów i zostać zapamiętanym.


      Wywiad. Rozmowa z dziennikarzem. Konferencja prasowa.

 

 • Rodzaje wywiadów. Wywiad a luźna rozmowa w studio.

 • „Wejścia LIVE” Techniki zadawania pytań i odpowiadania.

 • Intonacja i postawa ciała. Sztuka komunikatu, strategia prowadzenia rozmowy.

 • Sposoby zadawania pytań, regulowanie napięcia emocjonalnego między prowadzącym rozmowę i rozmówcą. 

 • Reakcje na niespodziewane i niestandardowe zachowania rozmówcy.

 • Formuły otwierania i zamykania rozmowy. Techniki wymijające. Metody uatrakcyjniania wywiadów.


Informacja, to towar. Jeśli wiesz coś ciekawego, to media na pewno się tym zainteresują. Przestań się reklamować - zacznij informować o tym, co robisz. Jest to korzystne, panuj nad komunikatami. Pamiętaj, że dziennikarz jest „zarobiony” i nie ma czasu. Daj mu to, czego chce. Bądź przygotowany na wiele wariantów waszego spotkania.

bottom of page